Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСПОСТАВЉАЊЕ БАЗЕ СУДСКИХ ПРЕСУДА - WIPO Lex-Judgments

УСПОСТАВЉАЊЕ БАЗЕ СУДСКИХ ПРЕСУДА - WIPO Lex-Judgments

14. мај 2020.

Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) је обавестила државе чланице да проширује постојећу базу закона и уговора из области интелектуалне својине (WIPO Lex), базом судских одлука из области интелектуалне својине (WIPO Lex-Judgments). Очекује се да ће ова база бити доступна за јавно коришћење до краја 2020. године.

Циљ базе WIPO Lex-Judgments је да омогући приступ подацима о судским системима и одлукама у области интелектуалне својине путем дисеминације водећих пресуда из области интелектуалне својине, које се сматрају преседанима или представљају убедљиво тумачење. Ове пресуде припремају непосредно државе чланице. База WIPO Lex-Judgments ће садржати библиографске податке пресуда који се могу претраживати и упућивања на одговарајуће националне законе и међународне уговоре. Поред наведеног, ова база ће унапредити приступ страним пресудама путем алата за аутоматско превођење, укључујући ту и WIPO Translate.

Одређени број држава чланица је успешно учествовао у пилот пројекту WIPO Lex-Judgments и резултати овог пилог пројекта су представљени током два догађаја које је WIPO организовао 2019. године. WIPO је позвао заинтересоване државе чланице да учествују у успостављању и раду ове базе.