Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОДАЦИ О ЖИГОВИМА ИЗ СРБИЈЕ У БАЗИ WIPO - GLOBAL BRAND DATABASE

ПОДАЦИ О ЖИГОВИМА ИЗ СРБИЈЕ У БАЗИ WIPO - GLOBAL BRAND DATABASE

5. мај 2020.

Од 30. априла 2020. године, у бази Global Brand Database коју одржава Светска организација за интелектуалну својину – WIPO, доступни су подаци за преко 56 000 жигова и пријава жигова који су регистровани или су у поступку регистрације у Заводу за интелектуалну својину за територију Републике Србије.

Тренутно су у наведној бази доступне за претраживање 64 базе жигова, углавном из националних завода, али и жигови за које је тражена регистрација у ЕУИПО за земље Европске уније, база међународно регистрованих жигова преко Мадридског система и ознака географског порекла преко Лисабонског система у WIPO, као и колекцијa регистрованих имена INN Светске здравствене организације. Бази Global Brand Database можете приступити овде, а кратким водичима за коришћење ове базе, у форми видео записа, на сајту WIPO.