Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ

ПРЕДАВАЊЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ

3. март 2020.

У петак, 28. фебруара 2020. године, на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду одржано је на позив предавање о заштити интелектуалне својине.

Тема предавања била је идентификација и заштита резултата истраживања појединим правима интелектуалне а нарочито заштита проналазака патентом у истраживачким пројектима. Посебно интересовање учесници су показали за тему управљања интелектуалном својином и регулисањем власништва над различитим облицима интелектуалне својине која настају током међународних пројеката на којима учествује факултет.