Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗАКОН О ЖИГОВИМА И ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ МАРАКЕШКОГ УГОВОРА

24. јануар 2020.

Народна скупштина Републике Србије данас је донела Закон о жиговима и Закон о потврђивању Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале.

Новим Законом о жиговима наше се законодавство у овој области додатно усклађује са европским док се Законом о потврђивању Маракешког уговора слепим и слабовидим лицима признају одређене привилегије у погледу права да користе туђа ауторска дела. Доношењем споменутих прописа начињен је још један корак напред у правцу боље заштите права интелектуалне својине у Републици Србији и у правцу затварања поглавља 7 – право интелектуалне својине.