Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТРИБИНА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У НОВОМ САДУ

ТРИБИНА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У НОВОМ САДУ

11. децембар 2019.

У организацији Соколског културног центра, Удружења „Дарума“, Мала велика књига д.о.о и Завода за интелектуалну својину Републике Србије, 9. децембра 2019. године у Новом Саду одржана је Трибина „Интелектуална својина и култура“.

Представници Завода за интелектуалну својину су кроз предавање и дискусију упознали учеснике о могућностима заштите резултата истраживања и дела из области креативне индустрије кроз права интелектуалне својине. Том приликом учесницима су дати примери могућих изазова који доводе до повреде права интелектуалне својине али и додатно објашњење на основу личних примера из праксе.