Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОЗИВ ЗА СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ЗАСТУПНИКЕ

ПОЗИВ ЗА СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ЗАСТУПНИКЕ

26. децембар 2019.

Завод за интелектуалну својину позива сва заинтересована лица да закључно са 20.1.2020. године поднесу пријаве за полагање стручног испита.Пријава мора да садржи:
1. лично име, занимање и пребивалиште кандидата;
2. доказ о завршеном факултету;
3. доказ о радном искуству на пословима индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима;
4. ако јер кандидат адвокат – потврда да је уписан у именик адвоката адвокатске коморе;
5. доказ о познавању једног светског језика;
6. фотокопија личне карте или друге личне исправе ради утврђивања идентитета и држављанства кандидата;
7. доказ о уплати републичке административне таксе за полагање стручног испита у износу од 10.430,00 динара (по испиту).

Полагање стручног испита одржаће се у просторијама Завода за интелектуалну својину по следећем распореду:
• 28.1.2020. године, са почетком у 9 часова - писмени део испита (општи део) за све кандидате;
• 28.1.2020. године, са почетком у 10 часова - писмени део испита (жиговно право) за кандидате који полажу за заступника за знаке разликовања;
• 29.1.2020. године, са почетком у 9 часова – писмени део испита (патентно право) за кандидате који полажу за заступника за патенте;
• 30.1.2020. године, са почетком у 9 часова - усмени део испита за све кандидате који су положили писмени део

Напомена: општи део стручног испита не полажу кандидати који су положили правосудни или државни стручни испит у Републици Србији, као и лица која су већ уписана у Регистар заступника, у прилог чему је потребно доставити одговарајући доказ.

Програм посебног стручног испита саставни је део Правилника о програму и начину полагања стручног испита за лица која се баве заступањем у области индустријске својине (”Сл. гласник РС”, бр. 78/19), и налази се на службеном сајту Завода за интелектуалну својину.