Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

16. децембар 2019.

     Поштовани корисници услуга Завода за интелектуалну својину,

     Народна скупштина Републике Србије 6.12.2019. године донела је нови Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 86/19. Према том Закону, заштита права индустријске својине биће јефтинија за оне подносиоце који пријаве патента, малог патента, индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције буду подносили електронским путем. Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50% од прописане таксе, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25% од прописане таксе.

      Да бисмо обезбедили да што већи број домаћих правних и физичких лица оствари јефтинију заштиту у поступку пред Заводом за интелектуалну својину, позивамо вас да нам се обратите телефоном на број 011-2025-841 или електронском поштом на мејл уколико будете имали дилеме у погледу начина подношења електронских пријава.

      Хвала вам што подносите електронске пријаве!

Директор Завода за интелектуалну својину
Владимир Марић