Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

13. децембар 2019.

Дана 14.12.2019. године, ступа на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, („Службени гласник РС“, бр. 86/19). pdf

Овим законом је прописано да се за пријаве поднете електронским путем и то: за признање патента, малог патента, индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције, плаћа такса у умањеном износу.