Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ЗАСТУПНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ЗАСТУПНИКЕ

26. новембар 2019.

Обавештавају се сва заинтересована лица да ће се Стручни испит за лица која се баве заступањем у области индустријске својине одржати у другој половини јануара 2020. године, у термину који ће бити објављен до краја текуће године.