Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

19. новембар 2019.

Настављена је успешна вишегодишња сарадња Завода за интелектуалну својину са Факултетом организационих наука где је у понедељак, 18. новембра 2019. године, одржано предавање од стране представника Завода за студенте четврте године на студијском програму „Менаџмент иновација“ у оквиру предмета „Интелектуална својинa“.

Тема предавања „Права интелектуалне својине у мобилним апликацијама“ је превасходно била посвећена патентима, где су студенти и професори могли да се упознају са заштитом проналазака примењених на рачунару као и другим релевантним правима интелектуалне својине у тој области. Потом су студенти имали прилику да се кроз примере из праксе упознају са управљањем правима интелектуалне својине у овој растућој привредној грани. На крају су приказане и све доступне базе података на сајту Завода за интелектуалну својину.