Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТЕХНОЛОШКИ ТРАНСФЕР И ТЕХНОЛОШКО БРОКЕРСТВО

7. јул 2011.

У претходна два дана Завод је био домаћин радионице коју је организовало руководство SECEP пројекта за развој конкурентности и промоцију извоза и ICIP пројекта за унапређење иновативности и конкурентности МСП у Србији. Радионица под називом „Технолошки трансфер и технолошко брокерство“ била је намењена представницима научно-истраживачке и академске заједнице, као и институцијама за подршку пословању предузећа у Србији.

Први дан био је посвећен подршци развоју предузећа, а главне теме биле су партнерство и мреже за трансфер знања, уз представљање Triple Helix иновационог модела. Током другог дана, који се односио на подршку комерцијализацији академског знања, било је речи о технолошком трансферу, правима интелектуалне својине на универзитету, процени технологије и тржишта, као и технолошком трансферу посредством лиценцирања и spin-out јединица.