Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

8. новембар 2019.
Поводом обележавања 99. годишњице Завода за интелектуалну својину, а са циљем промовисања значаја заштите интелектуалне својине за развој савремене економије и друштва, спроведен је конкурс за доделу награда Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) у периоду од 31. маја  до 18. октобра 2019. годинe у 4 категорије такмичења:

1. Проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal for Inventors)
2. Правна лица за регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise Trophy)
3. Аутор за монографско дело/студијску изложбу у области друштвено хуманистичких наука (WIPO Medal for Creativity)
4. Ученик или групa ученика средње школе за проналазак (WIPO School children’s Trophy)

Критеријуми за доделу награда у прве две категорије такмичења:

• да jе реч о домаћем проналазачу или домаћем носиоцу индустријског дизајна;
• да је остварена заштита патентом/индустријским дизајном у иностранству;
• да је патент/индустријски дизајн у важности на минимално једној територији у иностранству;
• да патент/индустријски дизајн има конкретну практичну примену и доказан успех на тржишту или тржишни потенцијал;
• да је корист за привреду и друштво од патента/индустријског дизајна препознатљива кроз повећање извоза, запослености, продуктивности, енергетске ефикасности, заштите животне средине или побољшање квалитета живота, а са посебним освртом на 2019. годину.

Критеријуми за доделу награде у трећој категорији такмичења:

• да је реч о индивидуално написаној или критички приређеној монографији домаћег аутора која је објављена или прихваћена за објаву током 2019. године са најмање једним рецензентом у импресу и да је одликује теоријска дубина, ерудиција и критичко разумевање проблема којом се бави или o студијској изложби с каталогом, с најмање једним рецензентом у импресу, која се продубљено и самосвојно бави историјом науке и културе или друштвеним значењима технологије.

Критеријуми за доделу награде у четвртој категорији такмичења:

• да је реч о проналаску који доприноси заштити животне средине, енергетској ефикасности или побољшању квалитета живота.

О победницима за прве две категорије одлучила је комисија у саставу:

- др Виктор Недовић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја - председник комисије;
- др Даница Мићановић, експерт за иновације и трансфер знања и координатор за област интелектуалне својине у Привредној комори Србије;
- Мирјана Јелић, саветник у Заводу за интелектуалну својину и координатор такмичења за доделу WIPO награда.

О победницима за трећу категорију одлучила је комисија у саставу:

- др Александар Петровић, редовни професор Културне антропологије на Филолошком факултету Универзитета у Београду - председник комисије;
- доцент др Тамара Стојановић - Ђорђевић, доктор педагошких наука и асистент на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу;
- др Никола Демоња, саветник у Заводу за интелектуалну својину у пензији.

За четврту категорију такмичења одлучила је комисија у саставу:

- мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије у Београду у пензији –- председник комисије;
- др Марко Крстић, директор Центра за промоцију науке;
- др Наташа Милојевић, саветник у Заводу за интелектуалну својину.

Победник такмичења у категорији за проналазача или групу проналазача за патент – Награда WIPO Medal for Inventors, припала је Урошу Турањанину за патентирани проналазак под називом: „Примена 3Д камера у процесу савијања профила на машини за савијање са три и четири ваљка“ за који је остварена патентна заштита за следеће иностране територије: Енглеске, Немачке, Швајцарске, Италије, Француске, Турске, Кине, Шпаније, а остварена је заштита и евроазијским и европским патентом. Осим тога, за наведени проналазак се ускоро очекује и признање патента на територији САД. Поменути изум је примењен на високо-технолошкој машини за савијање управљане 3Д камерама, које се производе у 5 модела и извозе у 37 земаља света. Реч је о ЦНЦ машини последње генерације која се највише примењује у индустрији врата и прозора, као и за потребе савијања профила који се користе за гелендере и балконске ограде, затим код фасадних алуминијумских профила, у индустрији затегнутих и еластичних плафона, у производњи висећих лампи и лустера, ЛЕД расвете, затим свих профилних елемената који имају клизну функцију типа гарнишни, клизних врата, полукружних излога, и многих других. Примена патентиране ЦНЦ машине за савијање је јединствена и по томе што омогућава производњу која испуњава еколошке критеријуме, као и високе критеријуме квалитета коначног производа. Почев од производње саме машине, па све до добијања крајњег производа – лучног елемента, нема отпадака који се не могу рециклирати. Такође, квалитет производа је на високом нивоу јер се не уочавају трагови обраде профила, што је главна тржишна предност. Урош Турањанин је директор и власник компаније „ТIM-ING Centar“ д.о.о из Опорнице која већ 10 година излаже његове патентиране машине на свим значајним светским сајмовима из области грађевинарства, прозора, врата и стакла. Могућности развоја и продора у нове области индустрије су бројне јер архитекте тек откривају нове могућности савијања профила и њихове примене као нпр. у реконструкцији историјских објеката са лучним елементима, где се суочавају са изазовом потребе очувања облика фасада, прозора, врата и слично. Осим тога, очекује се да ће се крајем 2019. и у првој половини 2020. године извозно тржиште ове патентиране машине проширити и да ће стићи на преко 40 иностраних тржишта. Поред наведеног, Урош Турањанин има укупно 14 признатих патената (од којих су 9 инострани патенти а 5 домаћи) за 5 нових производа примењених на тржишту.

Победник такмичења у категорији за правна лица за регистровани индустријски дизајн – Награда WIPO IP Enterprise Trophy припала је компанији „Bergen“ д.о.о. из Новог Сада, која је носилац 2 међународно регистрована индустријска дизајна и једне међународне пријаве за више модела индустријског дизајна топловодних котлова на пелет који се извозе у земље региона. Ови котлови због атрактивног дизајна и употребе обновљивих извора енергије представљају интересантан производ за тржиште Европе. Наиме, котао на чврсто гориво „Bergen MAXIMUS“ (заштићен са међународно регистрованим индустријским дизајном DM/098 324) је предвиђен за рад на чврсто гориво а уз додатак пелет горионика и резервоара за пелет (који је заштићен са међународно регистрованим индустријским дизајном DM/098 323) омогућен је рад на пелет као и на коштице маслине и брескве. Конструкција топловодног котла „Bergen MAXIMUS“ обезбеђује висок степен искоришћења сагоревања и уштеду у потрошњи чврстих горива, што је потврђено испитивањима на Машинском факултету у Нишу. За мало више од годину дана од када је комерцијализован, овај котао је уграђен у преко 1000 домова и мањих пословних објеката на територијама земаља у региону, а воде се преговори о проширењу извозног тржишта. Наведено је омогућило упошљавање радника у производњи као и радника у комплетном систему мреже снабдевања и продајне мреже. Поред тога, за потребе уградње, одржавања и сервисирање поменутог котла и пелет система до сада је упослено 200 инсталатера и сервисера из земље и региона. Осим наведеног, компанија „Bergen“ д.о.о. из Новог Сада је за свој најновији котао за грејање који је на тржишту познат под називом „TRIUMPH“, за који је остварена домаћа и покренута међународна заштита, покренула и поступак атестације сертификата техничких карактеристика у Брну чиме ће се омогућити његова продаја широм ЕУ. Ови  котлови су до сада уграђени у 650 домова и мањих пословних објеката на територији региона. Очекује се да ће даљи раст продаје поменутих котлова заштићених регистрованим индустријским дизајном довести до веће запослености свих који су укључени у ланац испуњења захтева купаца ових производа. Аутор поменутих индустријских дизајна је Бранислав Сердар дипл. инж. маш, који је уједно и руководилац пословног развоја компаније „Bergen“ д.о.о. из Новог Сада.

Победник такмичења у оквиру категорије за аутора за монографско дело/студијску изложбу са каталогом у области друштвено хуманистичких наука – Награда WIPO Medal for Creativity припала је др Урошу Ћемаловићу, ванредном професору и научном сараднику Института за европске студије у Београду. Награда му се додељује за дело Право интелектуалне својине и дигитална трансформација – нека актуелна питања, Београд: Институт за европске студије, 2019, стр. 1-206, ISBN 978-86-82057-67-3. У околностима које носе изазови убрзаног технолошког развоја, а посебно развој интернета, информација у облаку, као и вештачке интелигенције, ово дело представља извор нових увида који подстиче продуктивне научне и стручне расправе. Оно је написано језиком који омогућава да га поред стручне разуме и шира јавност јер обилује низом добрих примера који приближавају смисао проблема којима се писац бави. Аутор тако на јасан, занимљив и на интердисциплинарном приступу заснован начин у контексту дигиталне трансформације даје приказ услова за правну заштиту различитих видова стваралаштва - индустријског дизајна, ауторског дела, жига и патента. Он веома предану пажњу поклања судској пракси и најактуелнијим правним нормама на међународном, европском, и националном нивоу. Иако се аутор превасходно бави правним питањима, ова књига није намењена само правницима, већ и најширем кругу читалаца које, између осталог, занима како обезбедити заштиту ауторских права у дигиталном окружењу и шта доноси недавно усвојена европска Директива 2016/0280 o ауторском праву на јединственом дигиталном тржишту, које дилеме 3Д штампа поставља пред право индустријског дизајна, како развој вештачке интелигенције, клауд компјутинга и интернета ствари утиче на постојећа правила патентног права или како жиг може доћи у сукоб са слободом предузетништва, говора и информисања. Осим наведеног, монографија је несумњиве интердисциплинарне применљивости јер, поред правних обухвата културолошка, економска, политичка и технолошка питања,  што указује  на њен несумњив друштвени допринос.

Победник у оквиру категорије ученик или групa ученика средње школе – Награда WIPO Schoolchildren’s Trophy припала је групи ученика из Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Београду, односно Филипу Живојиновићу, Андреју Шавикину, Богдану Јовановићу, Андреји  Стамболији, Урошу Поповићу и Марку Врачарићу  за проналазак: „еЛабораторија за обновљиве изворе енергије“. Реч је о иновативном решењу које је настало у оквиру Истарживачко - развојне секције Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Београду коју води професор дипл.инж.ел. Јасна Ристић.  Наведени проналазак обухвата преносив и функционалан уређај који се помоћу сензора окреће ка Сунцу, као и преносну и функционалну метеоролошку станицу која омогућава у реалном времену приступ подацима сензора за температуру, влажност ваздуха и ваздушног притиска у локалитету где се сам уређај налази. Проблем који се решава је актуелан, а „еЛабораторија за обновљиве изворе енергије“ је у потпуности одговорила на питање избора свих њених компоненти као и на питања оптимизације њеног положаја у смислу релевантности и поузданости. Осим тога, систем управљања и контроле је у потпуности развијен и тестиран како би показао своју изводљивост и ефикасност. Такође, аутори су дали приказ плана за будућа истраживања као могућност надоградње постојећег решења са циљем још прецизнијег и поузданијег рада.

Честитамо победницима и захваљујемо се свим учесницима такмичења.

Осим наведених награда, у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину, додељује се и награда за домаће правно лице са највећим интензитетом коришћења међународног система регистрације жигова у протеклих годину дана – награда WIPO Users’ Trophy. Ова награда је припала привредном друштву за производњу боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова „NEVENA COLOR“ д.о.о. из Бечеја, које је током протеклих годину дана у односу на сва домаћа правна лица имало највећи број поднетих међународних пријава за жиг. Компанија из Бечеја има 35 година традиције и годинама бележи константан раст у производњи боја, лакова, разређивача и материјала за заштиту и декорацију у грађевинарству, како за широку потрошњу тако и за индустријске потребе. Осим тога, развила је и еколошки прихватљиве и нешкодљиве грађевинске производе за завршне радове у грађевинарству који су резултат дугогодишњег рада и примене најновијих знања у овој области.

Награде Светске организације за интелектуалну својину ће бити додељене на прослави јубилеја Завода 15. новембра 2019. године.