Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБЈАВЉЕНИ СУ ПРАВИЛНИЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

4. новембар 2019.

Дана 1.11.2019. године објављени су правилници за спровођење Закона о патентима:

  • Правилник о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о начину подношења пријаве и објављивања проналазака („Службени гласник РС“, бр. 78/19) pdf
  • Правилник о програму и начину полагања стручног испита за лица која се баве заступањем у области индустријске својине („Службени гласник РС“, бр. 78/19) pdf