Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗВАНИЧНО ОТВАРАЊЕ ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА

29. јануар 2010.

Завод за интелектуалну својину Републике Србије, у сарадњи са Европском комисијом и Европским патентним заводом, формирао је Едукативно-информативни центар (ЕИЦ) за интелектуалну својину. Покретање и реализацију пројекта омогућили су Европска унија, која је у ту сврху донирала два милиона евра, и Европски завод за патенте, који учествује у финансирању овог пројекта са 200.000 евра и спроводи његову имплементацију.

Mисија завода за интелектуалну својину у савременом свету превазилази устаљене надлежности као што су регистровање патената, жигова и дизајна и припрема закона усклађених са међународним конвенцијама. Заводи прерастају у центре одговорне за пружање актуелних технолошких и правних, као и других информација од којих зависи успешна комерцијализација интелектуалне својине. Они имају кључну улогу у подизању општег нивоа знања о интелектуалној својини и њеном значају за социјални и економски развој друштва. Ширење свести о штетности пиратерије и кривотворења спада такође у домен рада савремених завода.

ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

-