Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СВЕЧАНО ОТВОРЕН ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

СВЕЧАНО ОТВОРЕН ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

1. фебруар 2010.

У Заводу за интелектуалну својину је у петак, 29. јануара, свечано отворен Едукативно-информативни центар (ЕИЦ). Пројекат који је изнедрио Центар, покренут је и реализован уз помоћ Европске уније, која је у ту сврху донирала два милиона евра, и Европског завода за патенте, који учествује у финансирању са 200.000 евра и спроводи пројекат. Едукативно-информативни центар ће радити на подизању свести о друштвеном значају интелектуалне својине и континуирано развијати професионалне способности у поменутој области, те на тај начин пружати подршку Републици Србији у развоју конкурентне и динамичне привреде засноване на знању.

Велики значај изградње Едукативно-информативног центра за развој интелектуалне својине у Србији, али и целокупне српске привреде, приликом његовог отварања истакли су Директор Завода Бранка Тотић, Државни секретар у Министарству за науку и технолошки развој Републике Србије Милош Недељковић, потпредседница Привредне коморе Србије Видосава Џагић, Шеф сектора за европске интеграције Европске комисије у Србији Алберто Камарата и Директор сектора за патентне информације и сарадњу у Европском патентном заводу Ричард Фламер.Директор Завода Бранка Тотић је приликом отварања Центра нагласила да свест о значају интелектуалне својине у Србији расте, о чему говори и отварање Едукативно-информативног центра. Центар ће међу својим кључним циљевима имати унапређење система заштите права интелектуалне својине у Србији, чиме ће се повећати сигурност пословања страних компанија и атрактивност целокупног српског тржишта. Г-ђа Тотић је такође истакла да непрестаним улагањем у област интелектуалне својине ЕУ упућује поруку нашој јавности о значају интелектуалне својине за интеграцију Србије у Европску унију.

Државни секретар у Министарству за науку и технолошки развој Републике Србије Милош Недељковић нагласио је да у нашој земљи постоји 10.000 истраживача, али и да је финансирање науке на неодговарајућем нивоу, те је потребно да се убудуће за њу издваја више буџетских средстава. Шеф сектора за европске интеграције Европске комисије у Србији Алберто Камарата истакао је да ће развој интелектуалне својине и подржавање већег броја иновација значајно допринети развоју Србије, која мора да посвети више пажње теми интелектуалне својине у процесу приступања Европској унији. Директор сектора за патентне информације у Европском патентном заводу Ричард Фламер додао је да ће ове године Завод за интелектуалну својину Републике Србије постати члан европске породице завода за патенте.

У Едукативно-информативном центру биће организоване обуке привредника, истраживачких институција, судова, полиције, тржишне инспекције, царине, медија и осталих заинтересованих страна, као и активности у циљу подизања свести и општег знања о интелектуалној својини и њеном значају за социјални и економски развој друштва. Центар ће такође координирати националном мрежом свих институција које се баве интелектуалном својином.