Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

25. септембар 2019.

У понедељак, 23. септембра у Привредној комори Србије одржан је стручни скуп „Иновације и заштита права интелектуалне својине“ у оквиру ЕУ пројекта ВИП4СМЕ на коме је Завод за интелектуалну својину партнер. Циљ скупа намењеног малим и средњим предузећима био је да учесници у директној комуникацији са тручњацима Завода добију информације на који начин могу да заштите своја права интелектуалне својине и да касније у пословању управљају њима у складу са пословним циљевима и стратегијама.

Представница привредног друштва BUCK из Београда, на примеру из праксе који је побудио велику пажњу учесника, презентовала је коришћење интелектуалне својине у пословању овог привредног субјекта из угла потреба привреде. Истакла је да заштићена права сама по себи нису довољна и да их треба користити у складу са стратегијом пословања и маркетинга, као и важност проналажења баланса у избору и заштити права и у земљама у којима се највише пласирају производи. Током скупа представљене су и услуге Завода у области интелектуалне својине које могу помоћи малим и средњим предузећима у идентификовању и заштити релевантних права за пословање, а између осталих било је речи о услузи Дијагностика интелектуалне својине, 1нa1 консултацијама као и о онлајн и комерцијалним услугама претраживања.