Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА И ЊИХОВЕ ЗАМЕНИКЕ

2. фебруар 2010.

Завод за интелектуалну својину упућује јавни позив за подношење предлога кандидата за чланове Комисије за ауторско и сродна права, и њихове заменике, организацијама за колективно остваривање ауторског и сродних права, репрезентативним удружењима корисника ауторских дела и предмета сродних права, репрезентативном удружењу произвођача, односно увозника уређаја за тонско и визуелно снимање и произвођача, односно увозника празних носача звука, слике и текста и установама јавног радиодифузног сервиса.


Јавни позив

-