Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАПРЕДНИ НИВО МЕЂУНАРОДНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ПАТЕНАТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

22. фебруар 2010.

На сајту Завода за интелектуалну својину од фебруара вам је доступан српски превод напредног нивоа међународне класификације патената (МКП 20090101). Ово девето издање МКП примењује се од данашњег датума и на располагању вам је у одељку о базама података.

-