Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ДА ПРОМОВИШЕ МЕДИЈАЦИЈУ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ДА ПРОМОВИШЕ МЕДИЈАЦИЈУ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

28. мај 2019.

С обзиром на растућу забринутост заинтересованих страна у погледу губитка времена и великих трошкова решавања спорова у области интелектуалне својине и технологије, а ради смањења негативних утицаја ових спорова на иновације и стваралаштво, Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) обавезала се да настави са промоцијом коришћења медијације у решавању спорова у области интелектуалне својине и технологије, као алтернативе за решавање ових спорова на суду.

WIPO обавеза да трајно и посвећено ради на промоцији медијације у решавању спорова у области интелектуалне својине и технологије не представља обавезу и за друге заинтересоване стране, већ израз њихове опредељености да размотре решавање спорова медијацијом и то на следеће начине:
• укључивањем одредби о медијацији у уговоре, или
• у случају изостанка тих одредби накнадно, када спор настане.

Изјаву господина Френциса Гарија, генералног директора WIPO, приликом објаве ове вести на WIPO сајту можете прочитати овде.

Скрећемо пажњу заинтересованима да је подршку овој иницијативи такође могуће индивидуално исказати следећи упутство у објави на WIPO сајту.