Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

WIPO СЕМИНАР О МАДРИДСКОМ СИСТЕМУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЖИГОВА

WIPO СЕМИНАР О МАДРИДСКОМ СИСТЕМУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЖИГОВА

15. мај 2019.

Позивамо стручњаке који су ангажовани на пословима регистрације жигова да се пријаве за учешће на WIPO семинару о Мадридском систему регистрације жигова, који ће у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину (WIPO) бити организован 17. и 18. јуна 2019. године у Заводу за интелектуалну својину у Београду.

Програм семинара можете погледати у прилогу. Семинар ће бити одржан на српском и на енглеском језику.

Пријаве за учешће на семинару можете послати најкасније до 10. јуна 2019. године на sgrulovic@zis.gov.rs. Будите слободни да се на исту адресу обратите за додатна објашњења и информације.