Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

1. април 2010.

Скупштина Републике Србије усвојила је на својој Првој седници првог редовног заседања 23. марта 2010. године нове законе из области заштите интелектуалне својине. Усвојени су нови закони:

- Закон о ознакама географског порекла
- Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године
- Закон о потврђивању Уговора о патентном праву.

Ови нови закони ступају на снагу од 3. априла 2010. године.

-