Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН ДРУГИ СЕМИНАР „УВОД У ПАТЕНТЕ“

ОДРЖАН ДРУГИ СЕМИНАР „УВОД У ПАТЕНТЕ“

23. април 2019.

У Заводу за интелектуалну својину је одржан други у низу семинар „Увод у патентни систем“ који је имао за циљ да учеснике, претежно из научно-истраживачких организација али и из индустрије, упозна са системом заштите проналазака у области хемије и хемијске технологије. Учеснике семинара је у уводном обраћању поздравио и директор Завода, господин Владимир Марић, истакавши улогу Завода кроз историју свога постојања у заштити права интелектуалне својине у Србији и њеном значају за друштво али и појединце.

Током семинара посебна пажња је била посвећена условима за заштиту и специфичностима заштите проналазака у области хемије као и састављању делова патентне пријаве са посебним фокусом на патентне захтеве којима се дефинише обим заштите. Дат је и приказ коришћења слободно доступних база патентне документације и начинима на које се може доћи до релевантних патентних докумената кроз демонстрацију у бази Espacenet.