Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР УВОД У ПАТЕНТНИ СИСТЕМ

ОДРЖАН СЕМИНАР УВОД У ПАТЕНТНИ СИСТЕМ

17. април 2019.

У уторак, 16. априла 2019. године у Заводу за интелектуалну својину је одржан семинар „Увод у патентни систем“ током којег су се учесници семинара упознали са условима за заштиту патентом и малим патентом, начинима заштите проналазака на националном и међународном нивоу, као и са састављањем пријаве патената на примерима из опште технике.

За крај семинара дат је приказ коришћења слободно доступних база патентне документације, сврхе претраживања и начинима на које се може доћи до релевантних патентних докумената у области технике од интереса кроз базу Espacenet. Учесници су током семинара са предавачима дискутовали и бројна питања која су у вези са поступком заштите, могућностима слободног коришћења већ доступних решења, трошковима заштите проналазака и друга питања. На семинару су поред учесника из привреде били и бројни представници факултета и института.