Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОКРУГЛИ СТО ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

27. април 2010.

У Новом Саду је 26. априла, поводом Светског дана интелектуалне својине, одржан округли сто у организацији Канцеларије за европске послове Владе АП Војводине.

Учесници округлог стола разматрали су најактуелнија питања у вези са заштитом интелектуалне својине у Србији. Владимир Марић, представник Завода, упознао је учеснике са најзначајнијим новинама које доносе нови прописи из области интелектуалне својине, са посебним освртом на Закон о ознакама географског порекла и Закон ауторском и сродним правима. Такође, присутни су били упознати са мисијом подизања свести у Србији о значају интелектуалне својине, коју има Едукативно-информативни центар.

Наглашено је да заштита интелектуалне својине у нашој земљи мора да буде заснована на општеприхваћеним глобалним принципима. Квалитетан и ефикасан систем заштите интелектуалне својине у Србији говори о зрелости нашег друштва, гарантује сигурност страним инвестицијама и потврђује нашу спремност да постанемо део развијеног света. Г-дин Марић је истакао да заштита интелектуалне својине није сама себи сврха – она треба да, на свој специфичан начин, допринесе унапређењу укупног квалитета нашег живота унапреди. У пракси, то између осталог подразумева и извесне гаранције у погледу квалитета производа које потрошачи купују. За ову област је веома значајан Закон о ознакама географског порекла производа, у који је унета одредба по којој ће се квалитет производа означеног именом порекла проверавати од стране посебног, акредитованог тела, те ће установљење имена порекла носити у себи и извесне гаранције да производ заиста поседује одређене квалитете.