Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

САСТАНАК ПОСВЕЋЕН ИЗРАДИ НАЦРТА НАЦИОНАЛНЕ

4. мај 2010.

У Заводу је 30. априла одржан први састанак радне групе посвећен изради Националне стратегије интелектуалне својине Републике Србије. Поред представника Завода, састанку су присуствовали и представници других органа и институција – Министарства културе, Министарства просвете, Министарства правде, Министарства за телекомуникације и информационо друштво, Привредне коморе Србије, Канцеларије за европске интеграције, Универзитета у Београду, Управе царина, Агенције за инвестиције и промоцију извоза и Републичке радиодифузне агенције.

На састанку се разговарало о конституисању радног тела, представљању експерта који ће израдити нацрт стратегије, као и о концепту, задацима и временском оквиру активности које треба извршити. Упутство за израду стратегије осмишљено је у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину, док је формални основ за доношење овог документа Програм рада Владе Републике Србије за 2010. годину.

Радна група састаће се поново почетком септембра ове године, када ће се утврдити постигнути резултати и постићи договор о наредним корацима.