Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОСЕТА СТУДЕНАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ПОСЕТА СТУДЕНАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

26. децембар 2018.

Стручњаци Завода за интелектуалну својину одржали су семинар о патентној заштити проналазака у области прехрамбене технологије за студенте докторских студија Пољопривредног факултета у Београду. У оквиру предмета „Методе научно-истраживачког рада“ препозната је потреба да се студенти информишу о могућностима остваривања патентне заштите резултата научно-истраживачког рада који је основ за израду докторске дисертације.

Циљ семинара био је да се студенти упознају са значајем и могућностима система патентне заштите проналазака, поступком остваривања патентне заштите у Србији, као и са основама претраживања патентне документације као извора техничких информација кроз конкретне примере претраживања у бази Espacenet. Учесници семинара су нарочито били заинтересовани за класификовање патентних пријава и напредно претраживање у бази Espacenet, као и за услове за подношење патентне пријаве. Овим је настављена вишегодишња сарадња са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду.