Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

13. децембар 2018.

Настављена је успешна вишегодишња сарадња Завода за интелектуалну својину са представницима Факултета организационих наука и по позиву одржана предавања студентима на четвртој години студијске групе „Операциони менаџмент“ у оквиру предмета „Интелектуална својинa“.

Тема предавања „Заштита рачунарских програма и база података правима интелектуалне својине“ је превасходно била посвећена патентима, где су студенти и професори могли да се упознају са заштитом проналазака примењених на рачунару, потом примерима добре праксе као и студијама случајева из међународне праксе.