Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕН ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

10. децембар 2018.

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама закона о патентима.

Овај Закон је објављен 8. децембра 2018. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 95/2018 и ступиће на снагу 16. децембра 2018. године.

Закон о изменама и допунама Закона о патентима можете преузети на следећем линку: Закон о изменама и допунама закона о патентима.pdf