Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА ЗА САВЕЗ ДРУШТАВА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА У ПОЖАРЕВЦУ

ПРЕДАВАЊА ЗА САВЕЗ ДРУШТАВА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА У ПОЖАРЕВЦУ

4. децембар 2018.

У оквиру обележавања јубилеја 150. година Савеза инжењера и техничара Србије, а на позив Савеза друштава инжењера и техничара као и друштва Информационих технологија електро и машинске струке града Пожаревца, у петак 30. новембра 2018. године одржан је семинар „Увод у права интелектуалне својине и основе патентне заштите“. Обрађене су теме о значају заштите свих права интелектуалне својине, условима за заштиту појединим правима, међународној заштити и спровођењу заштите.

Посебан фокус је био на патентној заштити, деловима патентне пријаве и начину састављања пријаве патента, као и на поступцима националне и међународне заштите, трошковима и таксама које су потребне за регистровање и одржавање права на патент. Последње предавање је обухватило преглед база патентне документације са примерима претраживања у бази ESPACENET. На крају семинара је oдржана дискусија на постављена бројна питања из области патентне заштите, жигова и ауторских права од стране учесника, инжењера из привреде и образованих институција града Пожаревца и региона.