Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

У ЗАВОДУ ОДРЖАНА ДРУГА БЕКОП КОНФЕРЕНЦИЈА

У ЗАВОДУ ОДРЖАНА ДРУГА БЕКОП КОНФЕРЕНЦИЈА

14. новембар 2018.

У четвртак 8. новембра 2018. године у оквиру студентског пројекта БЕКОП – Београдска конференција правника, у Заводу за интелектуалну својину је због великог интересовања поновљена у новом термину конференција „Право ителектуалне својине“.

Конференцију је отворио Владимир Марић, директор Завода уводним обраћањем о значају права интелектуалне својине као нематеријалне имовине како за физичка лица који су и аутори различитих креација људског ума, тако и за привредне субјекте. Након уводног обраћања, професор Правног факултета у Београду, проф. др Слободан Марковић, имао је излагање на тему ауторског права, током којег је између осталог дао и осврт на изазове који се постављају пред ауторе и национална законодавства појавом нових технологија и нових начина привредног искоришћавања ауторских дела.

У наредне две сесије стручњаци из Завода дали су приказ услова и поступака за заштиту патента и жига са примерима из праксе Завода које су биле праћене и примерима представника привредног субјекта „Шларафија“ у вези са коришћењем патента у пословању, док је представник адвокатске канцеларије „Живко Мијатовић и партнери“ дао и приказ заштите жига након регистрације на тржишту. Последње две сесије биле су посвећене заштити ознака географског порекла и индустријског дизајна од стране стручњака Завода. Циљ конференције је био да се студенти са правних и других факултета који су се пријавили за учешће упознају са одређеним законским оквирима из области права интелектуалне својине и поступцима које Завод води.