Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

8. новембар 2018.

Поводом обележавања 98. годишњице Завода за интелектуалну својину, а са циљем промовисања значаја заштите интелектуалне својине за развој савремене економије и друштва, спроведен је конкурс за доделу награда Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) у периоду од 14. септембра до 19. октобра 2018. годинe у 4 категорије такмичења:
 1. Проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal for Inventors)
 2. Правна лица за регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise Trophy)
 3. Аутор за монографско дело/студијску изложбу у области друштвено хуманистичких наука (WIPO Medal for Creativity)
 4. Ученик или групa ученика средње школе за проналазак (WIPO School children’s Trophy)
Критеријуми за доделу награда у прве две категорије такмичења:
 • да jе реч о домаћем проналазачу или домаћем носиоцу индустријског дизајна;
 • да је остварена заштита патентом/индустријским дизајном у иностранству;
 • да је патент/индустријски дизајн у важности на минимално једној територији у иностранству;
 • да патент/индустријски дизајн има конкретну практичну примену и доказан успех на тржишту или тржишни потенцијал;
 • да је корист за привреду и друштво од патента/индустријског дизајна препознатљива кроз повећање извоза, запослености, продуктивности, енергетске ефикасности, заштите животне средине или побољшање квалитета живота, а са посебним освртом на 2018. годину.
Критеријуми за доделу награде у трећој категорији такмичења:
 • да је реч о индивидуално написаној или критички приређеној монографији домаћег аутора која је објављена или прихваћена за објаву током 2018. године са најмање једним рецензентом у импресу и да је одликује теоријска дубина, ерудиција и критичко разумевање проблема којом се бави или o студијској изложби с каталогом, с најмање једним рецензентом у импресу, која се продубљено и самосвојно бави историјом науке и културе или друштвеним значењима технологије.
Критеријуми за доделу награде у четвртој категорији такмичења:
 • да је реч о проналаску који доприноси заштити животне средине, енергетској ефикасности или побољшању квалитета живота.
О победницима за прве две категорије одлучила је комисија у саставу:
- др Виктор Недовић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја - председник комисије;
- др Даница Мићановић, експерт за иновације и трансфер знања и координатор за област интелектуалне својине у Привредној комори Србије;
- Мирјана Јелић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину.
О победницима за трећу категорију одлучила је комисија у саставу:
- др Александар Петровић, редовни професор Културне антропологије на Филолошком факултету Универзитета у Београду - председник комисије;
- доцент др Тамара Стојановић - Ђорђевић, доктор педагошких наука и асистент на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу;
- др Никола Демоња, саветник у Заводу за интелектуалну својину.
За четврту категорију такмичења одлучила је комисија у саставу:
- мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије у Београду –- председник комисије;
- др Марко Крстић, директор Центра за промоцију науке;
- др Наташа Милојевић, саветник у Заводу за интелектуалну својину.

Победник такмичења у категорији за проналазача или групу проналазача за патент – Награда WIPO Medal for Inventors, припала је др Јадрану Бандићу, пластичном хирургу и проф. др Ђури Коруги, пиониру у области нанотехнологија и оснивачу Центра за молекуларне машине на Машинском факултету Универзитета у Београду, за проналазак под називом: Аналитичке методе процене ткива, јер је за наведени проналазак остварена патентна заштита у области која доприноси раној дијагнози меланома или његовој превенцији и то на једном од највећих тржишта света - на територији САД. Осим тога, за наведени проналазак је у току и поступак остваривања патентне заштите на територији Европе као и на територијама Канаде и Велике Британије. На бази патентираног проналаска проналазача др Јадрана Бандића и проф. др Ђуре Коруге направљен је јединствен систем са апликацијом за теледермоскопски скрининг промена на кожи, који је на тржишту познат под именом skinScan мобилна апликација. Ова апликација омогућава даљински скрининг и праћење промена на кожи и обезбеђује мишљење специјалисте у року од 24 часа. Имајући у виду да је услед климатских промена ова врста проблема веома актуелна и распрострањена као и да се под покровитељством Министарства здравља планира развој 100 теледермоскопских скрининг јединица за теледермоскопску скрининг мрежу на нивоу 100 домова здравља широм наше републике и касније ширење ове мреже у Европи, овај изум несумњиво доприноси квалитету живота односно превенцији и лечењу малигнитета коже. Осим тога са наведеним изумом је само током 2018. године обављено око 3000 теледермоскопских скрининга и установљено око 200 меланомских и немеланомских промена коже. Поред наведеног, изумитељи су за потребе развоја теледермоскопског скрининга основали неколико привредних субјеката, један у Србији и један у Данској, и добитници су бројних међународних признања за предметни изум. Међу њима се издваја победа на такмичењу The Next Step Challenge 2014 Winner, Esbjerg, Denmark (2014), а награду је уручио принц Данске.

Победник такмичења у оквиру категорије за правна лица за регистровани индустријски дизајн – Награда WIPO IP Enterprise Trophy припала је компанији SOMA GROUP д.о.о. из Београда, која је носилац 5 међународно регистрованих индустријских дизајна за комадни намештај који се извози на тржиште Европске уније и Швајцарске. Након ангажовања дизајнера Владана Мирчевског компанија SOMA GROUP д.о.о. могла је да значајно повећа број индустријских дизајна и тако оствари комерцијалну сарадњу са швајцарским брендом намештаја NATIVO. На тај начин је повећана производња, запослени су нови радници и повећан је извоз. Поред тога, захваљујући оствареној међународној заштити индустријским дизајном финалних производа, компанија SOMA GROUP д.о.о. се заштитила од неовлашћеног копирања производа, што је позитивно утицало на наступ на тржишту. Осим наведеног, захваљујући томе што су регистровани индустријски дизајни командног намештаја, комплетна производња је под брендом NATIVО премештена у Србију, тако да је током 2018. године у Србији произведено око 400 трпезаријских столова и 150 клуб столова, док су софе и кревети једним делом произведени у Србији. Наведено је допринело порасту промета од 140%, а током 2018. године отворено је и попуњено 8 нових радних места.

Победник такмичења у оквиру категорије за аутора за монографско дело/студијску изложбу са каталогом у области друштвено хуманистичких наука – Награда WIPO Medal for Creativity припала је др Горици Љубенов, дипломираном архитекти из Београда, за студијску изложбу и пратећу монографију/каталог који су посвећени традиционалном градитељском знању и наслеђу на Старој планини које представља природно добро од изузетног значаја. Ауторка је посебно пажљиво проучила простор између топонима Бабин Зуб подно Миџора и Димитровграда. Њен рад има примарну емпиријску димензију јер је ауторка обишла теже доступна села збијена у долинама и по висовима уз планинске речице да би пронашла, прикупила и забележила значајан материјал који сведочи о великом аутохтоном градитељском и уметничком умећу традиционалне архитектуре настале у тамошњим специфичним природним, етничким, и историјским условима. Емпиријска истраживања надграђена су проучавањем архивске грађе, усмених сведочанстава, и посебно теоријском анализом теренске документације. На тај начин др Љубенов је открила, растумачила и очувала драгоцен део културног богатства још недовољно истраженог дела Србије. Посебна вредност овог рада лежи у томе што је ауторка описала и реконструисала необично занимљиву морфологију стамбених објеката, нудећи при том своју оригиналну типологију да би показала како су се из првобитне иже, куће од једне просторије са огњиштем у средини, постепено развијале грађевине са више соба, тремом и балконима, разиграних, складних и оплемењених контура, са мноштвом помоћних објеката. На тај начин јавност је упозната с непознатим и заборављеним локалним неимарима, утицајима околних региона на њихово схватање простора и представила начин градње – људску вештину да своје жеље, мисли и представе о дому остваре у виду кућа изграђених од материјала који нуди природно окружење. Можда најважније, ауторка је довољно убедљиво предочила дивоту народног стваралаштва, естетику духа становништва које је вековало у тешким и истовремено лепим условима.

Победник у оквиру категорије ученик или групa ученика средње школе – Награда WIPO Schoolchildren’s Trophy припала је Сари Милошевић, ученици трећег разреда Гимназије у Инђији за проналазак под називом: „Модификација баријум титаната допираног лантаном и потенцијална примена“. Проналазак Саре Милошевић припада области инжењеринга, а односи се на трансформацију изолатора баријум титаната (BaTiO3) допирањем лантаном у полупроводнички материјал са конкретном применом за мерење влаге и нивоа водоника у ваздуху. Значај проналаска Саре Милошевић проистиче из чињенице да је доказала конкретну примену полупроводника добијеног од баријум титаната допираног лантаном јер је направила прототип проналаска, чије сензорске особине је потврдила мерењем и математичким моделовањем/симулацијом у специјализованом софтверу COMSOL, при чему је показала атрактивне резултате. У раду je oстварена структура полупроводника која обезбеђује већу прецизност и бољу преносну функцију. Имајући у виду да се сензори влаге примењују у пољопривреди и различитим гранама индустрије, као и да се сензори водоника користе у металопрерађивачкој индустрији јер је водоник експлозиван, несумњив је допринос описаног проналаска квалитету живота и заштити животне средине. Сара Милошевић је током ове године за свој проналазак освојила прво место на Државној смотри истраживачких радова из области физике и сребрну медаљу на Међународној конференцији младих научника (International Conference of Young Scientists), док је на Интернационалном фестивалу науке у Москви освојила награду за успешног младог истраживача.

Честитамо победницима и захваљујемо се свим учесницима такмичења.

Осим наведених награда, у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину, додељује се и награда за изузетно домаће правно лице са највећим интензитетом коришћења међународног система регистрације жигова у протеклих годину дана – награда WIPO Users’ Trophy. Ова награда је припала привредном друштву за производњу, прераду и промет NELLI д.о.о. из Лознице, које је током протеклих годину дана у односу на сва домаћа правна лица имало највећи број поднетих међународних пријава за жиг. Компанија из Лознице основана је 2007. године. Захваљујући континуираном раду на проширењу асортимана и подизању квалитета својих производа награђени привредни субјекат је од мале породичне производње, са којом је започео пословање, за 10 година успео да постане респектабилна компанија у кондиторској индустрији. Тако је чоколада коју производи NELLI д.о.о. из Лознице препозната као врхунска чоколада произведена у Србији и може се наћи у домовима широм Европе.

Награде Светске организације за интелектуалну својину ће бити додељене на прослави јубилеја Завода 16. новембра 2018. године.