Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

18. јун 2010.

На четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, дана 26. маја, усвојени су:
- Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву и Закон о потврђивању
- Конвенције о признавању европских патената (Конвенције о европском патенту).

Оба усвојена закона објављена су у „Службеном гласнику Републике Србије“, Међународни уговори, бр. 5/2010.

-