Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ

29. октобар 2018.

На седници Владе Републике Србије, одржаној 11. октобра 2018. године, усвојена је Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године ("Сл. гласник РС", бр. 78/2018 од 19. октобра). Саставни део ове стратегије чини и Акциони план за спровођење Стратегије развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године.

Овом стратегијом су дефинисани главни циљеви и конкретне мере за постизање ових циљева, као и рокови за њихово предузимање. Стратегију можете преузети овде.