Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

У ЗАВОДУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕКОП

У ЗАВОДУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕКОП

25. октобар 2018.

У петак 19. октобра 2018. године у оквиру студентског пројекта БЕКОП – Београдска конференција правника, у Заводу за интелектуалну својину је одржана конференција „Право ителектуалне својине“.

Конференцију је отворио Владимир Марић, директор Завода уводним обраћањем о значају који права интелектуалне својине, као нематеријална имовина, имају како за ауторе креација људског ума тако и за привредне активности који се може измерити и кроз учешће у расту бруто националног производа привредних субјеката који су активни у заштити права. Након уводног обраћања, професор Правног факултета у Београду, Проф. др Слободан Марковић, имао је излагање на тему ауторског права, током којег је између осталог изнео и осврт на изазове које се постављају пред ауторе и национална законодавства у спровођењу права са појавом нових технологија.

У наредне две сесије стручњаци из Завода дали су приказ услова и поступака за заштиту патента и жига. Сесије су биле праћене примерима из праксе, и то привредног субјекта Шларафија у вези са коришћењем патента у пословању, док је представница једне адвокатске канцеларије дала и приказ заштите жига након регистрације на тржишту, институција којима је у надлежности спровођење права као и коментар неколико законских одредби из жиговног права. Циљ конференције је био да се студенти са правних и других факултета који су се пријавили за учешће упознају са одређеним законским оквирима из области права интелектуалне својине и поступцима које Завод води.