Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР У ОКВИРУ VIP4SME ПРОЈЕКТА

ОДРЖАН СЕМИНАР У ОКВИРУ VIP4SME ПРОЈЕКТА

17. октобар 2018.

У сарадњи са Комором италијанско-српских привредника у Беогрaду, у Заводу је јуче одржан семинар „Жиг и индустријски дизајн, предуслов за успешно пословање“. Семинар је део активности у оквиру ЕУ пројекта VIP4SME који има за циљ подизање знања малих и средњих предузећа о правиа интелектуалне својине и на коме је Завод један од партнера.

Током семинара на коме је учествовало преко тридесет учесника, било је речи о значају управљања интелектуалним добрима у пословању привредних субјеката након чега су стручњаци Завода говорили о заштити знака жигом и спољашњег изгледа производа индустријским дизајном као и о функцијама ова два права интелектуалне својине у самом брендирању производа, услуга или предузећа.