Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

28. јун 2010.

Обавештавамо све кориснике услуга Завода да су одлуком Владе Републике Србије тарифе републичких административних такси усклађене са стопом раста трошкова живота коју је објавио Републички завод за статистику. Нове износе тарифа, које се примењују од јуна 2010. године, можете преузети овде.

-