Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

9. јул 2010.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 24. јуна усвојила три уредбе из области интелектуалне својине: Уредбу о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа; Уредбу о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права; и Уредбу о садржини регистра пријава и регистра топографија и садржини захтева за признање права на топографију у поступку за правну заштиту топографија интегрисаних кола. Све три уредбе су објављене у Службеном гласнику Републике Србије бр. 45/2010 и ступају на снагу 11. јула 2010. Уредбе можете преузети овде:

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа;

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права;

Уредба о садржини регистра пријава и регистра топографија и садржини захтева за признање права на топографију у поступку за правну заштиту топографија интегрисаних кола.

-