Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

15. јул 2010.

Едукативно-информативни центар Завода је од јула 2010. године почео са пружањем нове услуге у области подршке пословању на бази интелектуалне својине. Дијагностика интелектуалне својине намењена је свим предузећима која желе да процене сопствену снагу и потенцијале у области интелектуалне својине и да их искористе за свој развој.

-