Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

24. јул 2018.

У петак 20. јула у Заводу је за запослене из Института за заштиту биља и животну средину одржан семинар о патентној заштити.

Током семинара заспослени у Институту су имали прилике де се упознају са условима за заштиту проналазака патентом, а у уводном делу дат је и преглед управљања правима интелектуалне својине у научно-истраживачким организацијама за шта су запослени били посебно заинтересовани с обзиром да је у плану израда правилника. У наставку семинара представљене су специфичности патентне заштите у области биотехнологије, састављање патентне пријаве а на крају су учесници семинара упознати са базама патентне документације и начином коришћења највеће бесплатно доступне базе коју одржава Европски завод за патенте – Еspacenet.