Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СТУПАЊЕ НА СНАГУ СТРАЗБУРШКОГ СПОРАЗУМА О МЕЂУНАРОДНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ПАТЕНАТА

19. јул 2010.

Прошлог четвртка, 15. јула, за Републику Србију је почео да важи Стразбуршки споразум о међународној класификацији патената.

Имајући у виду да Завод за интелектуалну својину у пракси примењује Међународну класификацију патената већ дуже од 30 година, потврђивањем овог споразума Република Србија је само формално-правно потврдила постојећу праксу Завода у поступку испитивања пријава патената и малих патената. Приступање овом споразуму омогућује чланство Републике Србије у Посебној унији која је основана овом конвенцијом, па самим тим и активно учешће представника Србије на састанцима ове уније и комитета експерата, подкомитета и радних група, на којима се разматрају питања од значаја за примену и развој Међународне класификације патената.

Овим приступањем испуњена је обавеза коју Република Србија има на основу Споразума о стабилизацији и придруживању.