Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТАКСАМА

3. јул 2018.

Од 1. јула 2018. године примењују се нови динарски износи републичких административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине.

- усклађени динарски износи републичких административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине (PDF)