Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДНИ САСТАНАК ПОВОДОМ ИЗРАДЕ НАЦРТА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

2. август 2010.

У Заводу је 30. јула одржан нови састанак представника радне групе за израду националне стратегије интелектуалне својине Републике Србије, на којем је посебно разматран део који се тиче правно-институционалног оквира заштите интелектуалне својине у Србији.

Истакнута је потреба за додатном обуком судова у области интелектуалне својине и важност улоге Правосудне академије у том процесу. Такође, договорено је да стратегија треба да садржи акциони план, као и да постоји потреба за формирањем стручног тела које би пратило реализацију стратегије и предлагало мере за њено спровођење.

Овим приступањем испуњена је обавеза коју Република Србија има на основу Споразума о стабилизацији и придруживању.