Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР "СУСРЕТ СА СУДИЈАМА"

СЕМИНАР "СУСРЕТ СА СУДИЈАМА"

4. јун 2018.

У организацији Европског удружења носиоца жигова MARQUES, његових чланова у Републици Србији и Завода за интелектуалну својину, у четвртак 31. маја, одржан је семинар „Сусрет са судијама“. Настављајући традицију сличних скупова који се већ годинама организују широм Европе под називом „Meet the judges“, МАRQUES је по први пут организовао овакав скуп у Србији са идејом да се на истом месту нађу судије које поступају у жиговним споровима и носиоци права, односно њихови заступници, како би се размотрила актуелна питања у вези заштите жигова пред судовима у нашој земљи.

На скупу су као говорници у неколико сесија након уводног излагања председника МАRQUES Георга Версондерта, директора Завода Владимира Марића, своја излагања имали судије др Драгица Попеску из Апелационог суда у Београду, др Весна Дабетић Трогрлић из Привредног апелационог суда, проф. Слободан Марковић са Правног факултета Универзитета у Београду и Марија Божић, помоћник директора Завода. Неке од тема које су се обрадиле током семинара биле су: услови за подношење тужбе због повреде жига, изрицање привремених мера, улога вештака, начини обрачуна накнаде због повреде жига, повреда жига у промету робе - транзит и паралелни увоз и утврђивање повреде жига где је пре свега било речи о утврђивању сличности и могућности довођења у забуну релевантног дела јавности. Свака од сесија пропраћена је активном дискусијом и разменом мишљења између говорника и учесника семинара међу којима су биле и друге судије и заступници.