Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАСТАВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАСТАВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

3. септембар 2010.

У циљу развоја свести о значају образовања у области интелектуалне својине са акцентом на високошколском образовању, у београдском хотелу „Зира“ je од 1-2. септембра 2010. године одржана регионална конференција у оквиру ИПА регионалног пројекта за интелектуалну својину, који подржава Европска унија. Један од организатора био је Завод за интелектуалну својину Републике Србије, а тема конференције је настава интелектуалне својине у установама за високошколско образовање. На овом изузетно посећеном догађају представљена су искуства земаља ЕУ, Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), земаља из региона, а међу говорницима су били домаћи и страни еминентни експерти из ове области.

Програм конференције био је подељен на девет сесија. Након уводних речи Бранке Тотић, директора Завода и Давида Јелерчића, директора пројекта, започео је радни део конференције. Током првог дана одржале су се следеће сесије:
- настава интелектуалне својине на установама високог образовања – циљне групе;
- настава интелектуалне својине на правним факултетима у земљама регионалног ИПА програма;
- тренутни статус наставе интелектуалне својине на другим високошколским установама;
- институционална подршка за наставу интелектуалне својине у области патената, жигова, индустријског дизајна и ауторског и сродних права;

Наредне сесије су уследиле другог дана:
- методологије наставе – предавања, дискусије, друге методе, даљинске обуке;
- програми академије WIPO и педагошки развој факултетског образовања у области интелектуалне својине и постојећи курсеви даљинске обуке – праксе у земљама бившег СССР-а;
- развој интелектуалне својине на универзитетима: улога канцеларија за трансфер технологије;
- електронски и online ресурси интелектуалне својине;
- округли сто на тему препорука за будућа деловања.

Велики број учесника из више земаља сведочи о интересовању за ову тему. Током последњег дана повела се дискусија, која је дала неколико препорука и смерница за будуће активности у датој области. Учесници су истакли да би увођење политика о настави интелектуалне својине на факултетима допринело настави интелектуалне својине. Предложено је успостављање сарадње између универзитета земаља у региону у циљу испуњавања заједничких циљева на овом плану. Такође, препоручено је да се уложе већи напори у развој свести о значају наставе интелектуалне својине на високошколским установама.

Детаљан програм конференције можете погледати овде.

Све презентације са овог догађаја можете погледати овде.