Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ ЗАВОДА ЈУЖНОАФРИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ ЗАВОДА ЈУЖНОАФРИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ

24. април 2018.

У понедељак 23. априла 2018. године, у посети Заводу за интелектуалну својину Републике Србије боравила је трочлана делегација из Завода за интелектуалну својину и привредне регистре из Јужноафричке Републике на челу са директором, господином Рори Волером и његовим сарадницима, руководиоцима сектора за интелектуалну својину и сектора за регистар патената.

Циљ посете био је да се чланови делегације упознају са радом Завода, административним системом ИПАС који се користи за администрацију пријава права интелектуалне својине као и са коришћењем EPOQUE Net алата за претраживање у поступку суштинског испитивања патената. Уз чланове делегације Јужноафричке Републике у посети је боравио и господин Николас Корниг из Европског завода за патенте, задужен за међународну сарадњу са земљама Африке и Афричком регионалном организацијом за интелектулану својину - АРИПО.

Делегацији су током посете представљене надлежности и рад Завода од стране господина Владимира Марића, директора Завода, помоћника директора, као и од стране представника организационих јединица које су биле од посебног интереса за остваривање циља посете. Посета Заводу за интелектуалну својину Републике Србије препоручена је делегацији од стране Европског завода за патенте и Светске организације за интелектуалну својину – WIPO, као једном од завода који успешно примењују и даље развијају алате ове две организације, како у администрирању права интелектуалне својине и тако и за друге активности из свог делокруга рада.