Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРИМЕНА МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ПРИМЕНА МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

19. април 2018.

У Привредној комори Србије, у четвртак 19. априла 2018. године, одржана је едукативна радионица за привреднике о поступцима заштите и примени мера за заштиту права интелектуалне својине на тржишту.

Након уводног обраћања представника Привредне коморе Србије, током радионице на којој је већина учесника била из привредних субјеката који производе или се баве прометом фармацеутских производа, медицинских средстава као и суплемената за људску употребу, представљени су поступци који се воде пред Заводом за интелектуалну својину у вези са признањем права интелектуалне својине. Потом су представници из Управе царина - Одељења за заштиту права интелектуалне својине и Тржишне инспекције представили на који начин носилац права може покренути поступак за заштиту права интелектуалне својине при контроли робе у промету на граници или на унутрашњем тржишту ради спречавања промета фалсификоване робе, са током поступка по захтеву носиоца права. На радионици су присуствовали и представници Министартсва унутрашњих послова - Одељења за високо-технолошки криминал и Министарства здравља, који су у свом излагању истакли значај сарадње са носиоцима права у пружању инфомација о токовима продаје фалсификованих производа ради спровођења истражних радњи.