Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ „ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – КОНСОЛИДАЦИЈА“

СЕМИНАР ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ „ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – КОНСОЛИДАЦИЈА“

20. април 2018.

У Заводу за интелектуалну својину 18. и 19 априла одржан је дводневни семинар Европске патентне академије „Дијагностика интелектуалне својине – консолидација“. Семинарем је председавао Антоан Рети, руководилац ове области тренинга Европске патентне академије, док су уводне говоре одржали директор Завода за интелектуалну својину мр Владимир Марић и Катарина Кубичек, координатор земаља чланица Европске патентне организације.

Девет предавача, од којих три из Србије, држало је презентације и водило радионице на којима је учeствовало преко четрдесет учесника из земаља чланица Европске патентне организације.

Семинар је успешно окончан поделом сертификата учесницима.