Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И СУДСТВО

28. септембар 2010.

У Заводу је јуче одржан састанак са судијама Вишег суда у Београду, Апелационог суда у Београду, Привредног апелационог суда у Београду, Високог савета судства, Вишег суда у Нишу, Привредног суда у Београду, Вишег суда у Новом Саду, док је у својству експерта гостовао Јенс Фајлберг, председник суда за поморство и привреду краљевине Данске у пензији.

На састанку се говорило о пракси решавања спорова у области интелектуалне својине и начинима унапређења исте. Међу темама састанка биле су специјализованост судова за области интелектуалне својине, организација рада судова, привремене мере и сарадња са окружењем. Истакнута је потреба за већом специјализацијом у области интелектуалне својине, као и вођење прецизних статистичких података о предметима који се тичу интелектуалне својине. Такође, наглашено је да посебну пажњу треба посветити управљању предметима, како би се постигла оптимална организација и уштеда времена.