Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ О ПАТЕНТОЈ ЗАШТИТИ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

28. март 2018.

За студенте мастер студија на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду, одржано је предавање о систему патентне заштите и њеном значају за заштиту резултата истраживања на универзитетима.

Током предавања студенти су се упознали са условима и поступком признања патента, састављањем патентне пријаве на примерима из релевантне области а на крају предавања извршена је и демонстрација претраживања у доступним онлајн базама патентне документације по различитим критеријумима.