Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА О ПРЕТРАЖИВАЊУ ПАТЕНТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РАДИОНИЦА О ПРЕТРАЖИВАЊУ ПАТЕНТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

27. март 2018.

У Заводу је за представнике Фонда за иновациону делатност, канцеларије за трансфер технологија и подршку привреди са четири универзитета у Србији, одржана једнодневна радионица о претраживању патентне документације.

Циљ радионице је да се полазници упознају са системом патентне заштите, значајним питањима у вези са правима интелектуалне својине у процесима трансфера технологије и алатима за претраживање као што је Међународна класификација патената и слободно доступнима базама патентне документације. Део радионице био је посвећен дефинисању стратегије претраживања са примерима током које су полазници самостално вршили претраживање у бази Espacenet.